Czechin

Historie společnosti

Vždy usilujeme o to, abychom našim zákazníkům byli spolehlivým a dlouhodobým partnerem v poskytování služeb IT...

Firma CZECHIN byla založena jejím současným jednatelem v roce 1995 na základě živnostenského oprávnění pro automatizované zpracování dat. Podnikatelským záměrem mimo jiné bylo a je poskytování kvalitních služeb v oblastech konzultací a školení, efektivního využití IT, hromadného zpracovávání dat, webdesignu, webhostingu a v neposlední řadě zejména v tvorbě zakázkových uživatelských aplikací a prezentací.

Spolu se zvyšujícím se obratem a množstvím spokojených klientů vzrůstala potřeba jednoznačné identifikace firmy a proto došlo v polovině roku 1998 k přeměně na společnost s ručením omezeným - Czechin, s.r.o. se základním jměním 300.000,- Kč. K řadě spokojených zákazníků se postupně připojovali další a další společnosti včetně významných finančních institucí. Další růst společnosti Czechin, s.r.o. pokračoval zvýšením personálního obsazení a také zvýšením základního jmění v roce 2000 na současných 1.200.000,- Kč.

Významným milníkem byl rok 2000, kdy společnost Czechin byla vybrána jako dodavatel komplexního informačního systému pro společnost J&T Asset Management. Z usilovné práce našich IT specialistů, analytiků, programátorů a metodiků se zrodil informační systém eFolio - systém pro správu investičních společností pro účely obhospodařovávání jejich podílových a investičních fondů. Pilotní instalace a nasazení do ostrého provozu proběhlo právě v Asset Managementu finanční skupiny J&T, kde je eFolio pro správu investiční společnosti užíváno dodnes.

Firma Czechin, s.r.o. se v současné době mimo jiné stará o funkční chod počítačových sítí v mnoha významných společnostech s ročními obraty v řádech i stovek milionů Kč a dohlíží tak na efektivní využívání informačních technologií postavených převážně na platformách Unix, Microsoft Windows, MacOS. Primární důraz je kladen zejména na návrhy a realizace komplexních bezpečnostních řešení informačních toků a úložišť elektronických dat, realizace interních (nejen) bezpečnostních auditů užívaných IT.

Na našich webserverech hostíme desítky spokojených klientů, tým našich designerů vytvořil řadu zakázkových internetových aplikací, prezentací a webshopů. Není-li v našich silách vyhovět některým požadavkům zákazníka, nabízíme a poskytujeme též služby poradenství při volbě ideálního dodavatele řešení.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.