Czechin


Klíčové vlastnosti

Jen to nejlepší je pro Vás dost dobré...

Systém eFolio umožňuje nasazení prakticky do všech oblastí obchodu a služeb, kde dochází k výměně obecných hodnot nebo informací mezi klientem a poskytovatelem služeb či produktů. eFolio nachází největší uplatnění v oblastech, jako jsou:

 • investiční společnosti
 • bankovnictví
 • správa cenných papírů
 • obchodní sítě investičních zprostředkovatelů
Dokáže ovšem nalézt své využití v širokém spektru dalších oborů, jako:
 • finanční poradenství
 • penzijní fondy
 • stavební spořitelny a spořitelní družstva
 • přepravní společnosti
 • zdravotnictví, lékárenství
 • veřejná správa
 • a další

Co Vám zejména může zakázkový informační systém přinést, kde jsou jeho přednosti?

 • individuální přístup k zákazníkovi, řešení na míru s využitím našich znalostí a Vašich představ
 • trvalý online přístup klientů a obchodních partnerů k jejich datové evidenci (historie pokynů, informace o stavu k datu) a k autorizaci nových pokynů
 • možnost přímého přístupu klientů do systému výrazně eliminuje náklady na další obsluhu a vedení evidence kontaktů s klienty.
 • automatizace generování a zasílání stavových a změnových výpisů, různých potvrzení, smluv, notifikací aj. snižuje další administrativní náklady
 • maximální bezpečnost přenášených dat na trase mezi klientem a systémem

Přestože jsou naše produkty plně spolehlivé, kvalitní a dlouhodobě prověřené v praxi, pro Váš klid jsme již roky pojištěni i pro případ potenciálního selhání software, a to i na případné následné finanční škody.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.