Czechin


Uživatelské prostředí

Nepřizpůsobujte se cizím a nepřirozeným štábním kulturám, systém se musí přizpůsobit Vám...

Při implementaci uživatelského prostředí byl kladen důraz především na dodržování obecně platných standardů grafického rozhraní, snadnou orientaci uživatele v systému a intuitivnost ovládání. Samozřejmostí je taktéž snadné vytváření exportů sestav běžně užívaných formůtů - XLS, PDF .

Právě díky používaným technologiím internetu, které jsou všeobecně akceptovány, je systém dostupný prakticky kdykoliv a komukoliv, kdo disponuje oprávněným přistupem. Stačí pouze počítač či mobilní zařízení vybavené přístupem na internet.

Našimi hlavními prioritami vždy bylo:

  • Maximální přizpůsobení standardům grafického rozhraní. Skutečnost, že jednotlivé moduly našich informačních systémů využívají obvyklých prvků z prostředí WWW, přispívá k lehké orientaci uživatele a jednoduché obsluze.

  • Intuitivnost ovládání aplikací. Ovládací prvky jsou na ploše aplikace umístěné tak, aby velmi elegantně informovali uživatele o všech možnostech, které má momentálně k dispozici.

  • Kompatibilita designu, obsluhy a používaných terminologií. Ve všech našich aplikacích se opakující akce vykonávají s použitím velmi podobných vizuálních objektů. Proto uživatel, který se částečně seznámil s obsluhou některé aplikace, bez problémů zvládne obsluhu všech aplikací a všech jejich modulů.

  • Kompatibilita s internetovými prohlížeči. Funkcionalita i vizualizace eFolia je důsledně testována ve většinově zastoupených prohlížečích Internet Explorer verze 6+ a FireFox verze 3+. Na druhou stranu plně bereme na vědomí odlišné názory uživatelů k otázkách majoritního/minoritního zastoupení toho kterého internetového prohlížeče. S ohledem na důsledné dodržování obecně platných W3C standardů konstrukce HTML kódu včetně podružných nástrojů JavaScript, AJAX je systém eFolio plně přístupný každému současnému prohlížeči, který se těmito standardy řídí. Bohužel zdaleka neplatí pravidlo, že čím je prohlížeč rozšířenější, tím více dodržuje zmiňované standardy.

  • Moderní nástroje tvorby internetových aplikací. Nové verze internetových prohlížečů podporují nové možnosti moderní webové aplikace, a to nejen z hlediska vizualizace (CSS3, HTML5,...) ale i funkcionality (scriptování, nástroje pro bezpečnost). Naše aplikace jsou průběžně aktualizovány a udržovány ve stavu použitelnosti i s nejnovějšími verzemi dostupných prohlížečů.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.