Czechin


Požadavky na hardware

Investujte efektivně, při volbě nového informačního systému zvažujte, kolik jste nuceni investovat jen do hardware a licencí...

eFolio i SEIN jsou informační systémy postavené výhradně na internetových technologiích, otevřených platformách serverového operačního systému včetně prostředí databázového serveru. Kromě skutečnosti, že zákazník je tímto oproštěn od nutnosti nákladných investic do licencovaných produktů a nástrojů, lze hledat efektivitu i v otázce pořízení nezbytného hardware pro provoz informačního systému a to jak na straně vlastního serveru tak na straně pracovních stanic uživatelů.

Požadavky na straně klienta

Jelikož aplikace využívají architekturu tenkých klientů, tak na straně uživatelů zpravidla není nutné vůbec nic instalovat s výjimkou tzv. přístupových "klíčů" k systému, jejichž instalaci ovšem lze snadno provést i bez nutné asistence odborníka. Obecně lze definovat minimální požadavek, jako
libovolné zařízení umožňující:

 • Zobrazování internetových DHTML www stránek s podporou běžně užívaných standardizovaných technologií JavaScript, CSS apod.
 • Šifrovaný přenost dat SSL s možnou podporou užívání digitálních klientských X.509 certifikátů.
 • Obecný přístup k internetu prostřednictvím protokolu HTTPS (šifrované nádstavby běžného internetového protokolu HTTP).

Standardně tedy je postačující jakékoliv zařízení (pracovní stanice, notebook, mobilní zařízení) s přípojením na internet a s operačním systémem poskytujícím nějaký běžný internetový prohlížeč typu Internet Explorer, FireFox či jiný, s podmínkou možnosti instalace a užití X.509 certifikátů pro účely bezpečného přenosu dat šifrovací technologií SSL.

Doporučená konfigurace:
 • Běžný počítač, postavený na současně nejrozšířenější architektuře x86 (a novějších variantách) s platformou Intel/AMD.
 • Operační paměť 1 GB.
 • Grafický adaptér a displej umožňující pohodlnou práci v rozlišení minimálně 800x600 bodů.
 • systém Windows XP a vyšší.
 • Kancelářský software MS Office 2000 a vyšší, popřípadě jiná alternativa pro práci s formáty XLS.
 • Adobe Acrobat Reader, popřípadě alternativa pro čtení formátů PDF.
Požadavky na serverové řešení

Volba optimální konfigurace serveru silně závisí na předpokládaném objemu zpracovávaných dat (množství klientů, smluv, transakcí) a na počtu souběžně přistupujících uživatelů k systému. Konkrétní návrh minimální a doporučené konfigurace lze zpracovat až na základě znalosti základních předpokladů. V konečném důsledku může z hlediska optimalizace výkonu dojít i k nezbytnému fyzickému oddělení databázového a aplikačního serveru eFolia, kdy každý server a jeho návrh je následně řešen zcela odděleně. Přesto je možné specifikovat aspoň orientačně

Minimální požadavky na hostitelský server provozující systému eFolio:
 • Server postavený na architektuře x86-64 s platformou Intel/AMD
 • Dvoujádrový procesor kmitočtu 2GHz
 • Operační paměť 4GB
 • Diskové pole RAID 1 s kapacitou 160GB
 • LAN adaptér 1000 Mbps
 • Operační systém Linux CentOS popřípadě jiná mutace vycházející z distribuce RedHat (instalace OS je součástí kompletní dodávky informačního systému).
 • Zajištění vzdáleného přístupu k serveru ze sítě internet minimálně pro účely zabezpečené vzdálené údržby a servisu

Co se týká doporučené konfigurace serveru, s ohledem na výše uvedené skutečnosti úzké závislosti na konkrétních požadavcích by bylo nezodpovědné spekulovat o obecně doporučovaném řešení. Ke danému projektu zpracujeme a poskytneme vždy úplný technický soupis pro doporučovanou konfiguraci hardware serveru (popřípadě více serverů) a zákazník má následně možnost zvážit námi poskytnutou konkrétní nabídku dodávky harware, popřípadě si zajistit pořízení od jiného dodavatele.

Umístění serveru

Z hlediska celkové architektury systému eFolio a jeho výhradní orientaci na internetové technologie je prakticky možné umístit server do jakékoliv lokality s dostatečně rychlým internetovým připojením. S ohledem na bezpečnost uložených dat a preference zajištění rychlého přístupu k systému ze strany zaměstnanců společnosti, bývá server zpravidla umístěn na nějakém zabezpečeném místě přímo prostorách společnosti. Při záruce splnění všech předem definovaných požadavků je alternativně možné dohodnout hostování serveru u libovolného ISP, ať už přímo prostřednictvím naší společnosti či jinou cestou.

Virtualizace

V současnosti lze směle tvrdit, že virtualizace je již moderně doporučovaným trendem při tvorbě návrhů počítačových serverů a sítí. My tuto skutečnost nejen akceptujeme, ale lépe řečeno i uznáváme a vítáme. Virtualizace výrazně zjednodušuje možnosti údržby a zálohování systému a otevírá nové možnosti efektivního zabezpečení uložených dat. Pokud zákazník již využívá nástrojů virtualizace, lze v závislosti na dalších skutečnostech případně výrazně snížit či zcela eliminovat náklady v souvislosti s potřebou pořízení nového fyzického serveru. Systém eFolio nemá žádná omezení, která by bránila jeho nasazení do prostředí virtualizovaného serveru. S současnosti někteří naši zákazníci již takto naše systémy provozují - konkrétně ve virtualizačních prostředích VMware a HyperV.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.