Czechin


Přehled systému

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...

Systém eFolio je zakázkový software, který se v rámci každé implementace konfiguruje, rozšiřuje a modifikuje pro potřeby konkrétního nasazení a dle požadavků zákazníka. Přestože se v základu jedná o univerzální systém hromadného zpracování libovolných dat, primárně byl vyvinut pro účely správy investičních společností, kde je také již dlouhodobě (v některých významných investičních společnostech již téměř 10 let) úspěšně nasazen v reálném provozu. S ohledem na tutu skutečnost bude dále systém popisován především jako IS pro investiční společnosti.

Členění eFolia na samostatné subsystémy

Celý systém eFolio lze aplikovat pro účely komplexní správy investiční společnosti, a to se vzájemným provázáním jeho dílčích subsystémů a v jednotném uživatelském rozhraní se shodnými prvky a postupy pro jeho snadnou obsluhu. Systém lze taktéž aplikovat pouze na vybrané administrativní sektory správy investiční společnosti, s možnostmi řešení datové komunikace s jinými externími systémy (účetnictví apod.).

Správu investiční společnosti lze v základním členění rozdělit na tři procesní subsystémy:

  • správa klientských účtů a produktů investiční společnosti
  • správa majetkového portfolia
  • vedení účetnictví

Jaká řešení nabízí systém eFolio v těchto vyjmenovaných oblastech, je podrobněji popsáno v jednotlivých kapitolách. Každý z těchto subsystémů je v eFoliu realizován jakožto "nádstavba" k základnímu systémovému jádru, které je nedílnou součástí jakékoliv zakázkové implementace.

Datové toky


Nedělitelnou součástí eFolia pro možnost plnohodnotného nasazení v investiční společnosti je podpora pro komunikaci s externími institucemi a bankami. Na obrázku výše jsou znázorněny klíčové vnitřní i vnější datové toky. V reálné implementaci eFolio zprostředkovává i řadu dalších komunikačních kanálů pro automatizovanou výměnu dat jako např. poskytování datových dávek obchodním zprostředkovatelským sítím, automatické načítání měnových kurzů (ČNB i jiných bank), načítání kurzovních lístků cenných papírů a další speciální propojení na jiné instituce či společnosti dle aktuálních požadavků zákazníka.

eFolio umožňuje automatizované zpracování bankovních výpisů investičních účtů fondů (párování plateb na klienty) a opačně též generování bankovních pokynů pro vypořádání peněz z bankovních účtů fondů (výplaty zpětných odkupů, převody kumulovaných poplatků aj.). Investiční společnost může nabízet též možnost finančního vypořádání s klientem prostřednictvím výplaty peněz složenkou přes Českou poštu či Poštovní spořitelnu, přičemž i zde eFolio zajišťuje podporu automatizovaného vytváření souborů s pokyny k výplatám dle definovaného formátu datových dávek protistrany. Konečně další nezbytnou součástí je podpora pro automatizované generování pokynů pro evidenci cenných papírů a zpětné načítání konfirmací, přičemž investiční společnost může v závislosti na procesní a cenové výhodnosti využít služeb centrálního depozitáře či vlastního řešení samostatné evidence, například právě s využitím naší aplikace SEIN.

Neváhejte nás kontaktovat v případě zájmu o další informace.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.