Czechin


Vedení účetnictví

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...

Částečně některé účetní postupy, ale zejména vlastní účtový rozvrh je u investičních společností a fondů (jakožto subjektů typově řezených mezi finanční instituce) diametrálně odlišný od běžných ziskových organizací. Přesto v základu se stále jedná o tytéž principy podvojného účetnictví, pouze postavené na jiné účetní osnově. Současná tržní nabídka specializovaných účetních systémů pro investiční společnosti je velmi omezená a navíc jejich dostupnost je ve zcela jiné cenové rovině než dostupnost běžných účetních systémů. Z této myšlenky vychází celková filosofie a koncepce systému eFolio.

Systémy ABRA Software jako řešení

Namísto implementace vlastního subsystému pro vedení účetnictví nabízí eFolio řešení napojení na běžně na trhu dostupný ekonomický účetní systém společnosti ABRA Software, a to prostřednictvím vytvořených datových komunikačních můstků pro vzájemnou výměnu dat a celkové programové nádstavby pro administraci práce s těmito můstky (viz ukázka).

Se systémy ABRA máme bohaté zkušenosti jak na úrovni uživatelské, tak i systémové. Jak již bylo řečeno výše, přestože se nejedná o systém orientovaný pro potřeby investičních společností, nevidíme v tomto žádný zásadní problém. Specifické záležitosti (např. různé sestavy a výkazy) související právě s investičními společnostmi jsou snadno řešitelné mimo tento systém právě prostřednictvím nádstavby eFolio. Obecné agendy jako evidence dokladů, majetku, integrovaná podpora pro internetbanking pro drtivou většinu bankovních institucí jsou již v systému ABRA zabudovány a není třeba je nijak modifikovat. eFolio nabízí přednastavení účtových rozvrhů dle vlastních předdefinovaných šablon. K tomu jsou následně patřičně přizpůsobeny i klíčové výstupní sestavy účetnictví, jako rozvaha či výkaz zisků a ztrát.

Alternativní řešení
Přestože v souvislosti s využíváním systému eFolio preferujeme a doporučujeme orientaci na účetní systémy ABRA, není to jistě žádné striktní omezení. Cenová dostupnost systémů ABRA je jistě více než příznivá, nicméně pokud již zákazník vlastní jiný účetní systém, může požadovat takové řešení, které mu umožní využívat jak systém eFolio, tak jeho stávající účetnictví. Díky vysoké flexibilitě komunikačních můstků systému eFolio nevidíme v tomto zásadní problém, je to vždy zejména otázka možností daného účetního systému, jaké nabízí prostředky (otevřená rozhraní) pro vytváření importů a exportů dat, jak je schopen pracovat s jinými typy účetních osnov apod. V praxi již bylo takto úspěšně implementováno a nasazeno několik datových rozhraní na obecně užívané specializované účetní systémy (FEIS, SAP řešení ...) jiných výrobců.
  • O peníze přeci jde až v první řadě, čili jsme vždy otevřeni hledání všech možností, kdy výsledné řešení bude pro zákazníka optimální z hlediska požadované funcionality i
    cenové dostupnosti.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.